דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2003 תקציב ניהול ענייני עובדים הוא ₪7,129,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪4,193,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪832,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪5,025,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪13,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪4,193,000 (83.44%)
  • רכש וקניות: ₪832,000 (16.56%)

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪4,441,289
תחת סעיף זה מוקצים 36 תקני כח אדם , ובנוסף 210 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2003.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?