דלג לתוכן עיקרי
04.10.01.04

מבצע עובד מצטיין

תקציב מאושר: 118,000
תקנה תקציבית בתכנית נציבות שירות המדינה (תחת תחום נציבות שירות המדינה בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב מבצע עובד מצטיין הוא ₪109,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪118,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪120,430
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2003.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)