דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2003 תקציב נציבות שירות המדינה הוא ₪6,670,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪7,776,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪265,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪8,041,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪7,319,000 (91.02%)
  • רכש וקניות: ₪722,000 (8.98%)

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪8,084,037
תחת סעיף זה מוקצים 30 תקני כח אדם , ובנוסף 24 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2003.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?