דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

נציבות שירות המדינה

04.10

54,245,000
בשנת 2003 תקציב נציבות שירות המדינה הוא ₪45,970,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪54,245,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪3,460,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪57,705,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪766,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪32,205,000 (55.81%)
  • רכש וקניות: ₪23,807,000 (41.26%)

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪45,167,164
תחת סעיף זה מוקצים 125.5 תקני כח אדם , ובנוסף 551 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2003.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?