דלג לתוכן עיקרי
04.09.03.11

השתתפות הרשות הארצית לשרותי דת

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית אמרכלות (תחת תחום רבנות ראשית בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2008 תקציב השתתפות הרשות הארצית לשרותי דת לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?