דלג לתוכן עיקרי
04.09.02

שירותי כ"א וייעוץ

תקציב מאושר: 912,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום רבנות ראשית בסעיף משרד ראש הממשלה.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2010 תקציב שירותי כ"א וייעוץ הוא ₪605,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪912,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • רכש וקניות: ₪912,000 (100%)

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪571,555
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2010.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?