דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2011 תקציב חשבון מעבר לא הוקצה.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪-69,157
תקציב זה פעיל בין השנים: 2009 - 2011.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?