דלג לתוכן עיקרי
04.08.09.07

השתתפות במשרד הבטחון

תקציב מאושר: 300,000
תקנה תקציבית בתכנית פיתוח מבני דת (תחת תחום שירותי דת בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2011 תקציב השתתפות במשרד הבטחון לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪300,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?