דלג לתוכן עיקרי
04.08.07.06

השתתפות משרד הבינוי והשיכון - רחבת הכותל

תקציב מאושר: -500,000
תקנה תקציבית בתכנית מנהרות הכותל (תחת תחום שירותי דת בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב השתתפות משרד הבינוי והשיכון - רחבת הכותל לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-500,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?