דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2012 תקציב שירותי דת הוא ₪393,778,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪644,726,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪2,822,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪647,548,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪10,352,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪15,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪15,445,000 (2.39%)
  • תמיכות והעברות: ₪406,130,000 (62.72%)
  • רכש וקניות: ₪220,645,000 (34.07%)

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪385,903,543
תחת סעיף זה מוקצים 38.5 תקני כח אדם , ובנוסף 518 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?