דלג לתוכן עיקרי
04.06.14.26

השתתפות במשרד התעשיה המסחר והתעסוקה

תקציב מאושר: 12,000,000
תקנה תקציבית בתכנית מימון פעולות משרדי (תחת תחום מימון פעולות תוכנית בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2011 תקציב השתתפות במשרד התעשיה המסחר והתעסוקה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪12,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2008 - 2011.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)