דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות במשרד התעשיה המסחר והתעסוקה

04.06.14.26

2,500,000
בשנת 2007 תקציב השתתפות במשרד התעשיה המסחר והתעסוקה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,500,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪5,668,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2006 - 2007.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)