דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות במשרד הפנים עבור רשויות קולטות

04.06.14.15

21,440,000
בשנת 2012 תקציב השתתפות במשרד הפנים עבור רשויות קולטות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪21,440,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪12,300,930
תקציב זה פעיל בין השנים: 2005 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)