דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

פיצויים לתושבי דהנייה - השתתפות בתאום הפעולה בשתטחים

04.06.10.20

13,500,000
בשנת 2005 תקציב פיצויים לתושבי דהנייה - השתתפות בתאום הפעולה בשתטחים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪13,500,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?