דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מקדמות בגין מענקי העברה ושכר דירה

04.06.10.10

500,000
בשנת 2004 תקציב מקדמות בגין מענקי העברה ושכר דירה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪500,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תשלומי העברה סוציאליים.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?