דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות בחטיבה להתיישבות- זמני בשומריה

04.06.08.27

1,800,000
בשנת 2008 תקציב השתתפות בחטיבה להתיישבות- זמני בשומריה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,800,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?