דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2010 תקציב השתתפות במשרד הבינוי והשיכון לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪4,940,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)