דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2006 תקציב רזרבה להוצאות שכר מינהלת סל"ע הוא ₪2,130,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪200,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
תחת סעיף זה מוקצים 180 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?