דלג לתוכן עיקרי
04.06.01.01

עבודה בלתי צמיתה

תקציב מאושר: 8,557,000
תקנה תקציבית בתכנית שכר (תחת תחום השלמת טיפול במפוני בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2015 תקציב עבודה בלתי צמיתה הוא ₪8,557,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2014 עמד על ₪8,868,396
תחת סעיף זה מוקצים 259 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2015.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)