דלג לתוכן עיקרי
04.05.19.91

השתתפות גורמי חוץ

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית אמרכלות (תחת תחום לשכת העיתונות הממשלתית בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב השתתפות גורמי חוץ לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?