דלג לתוכן עיקרי
04.04.01.80

רזרבה מיועדת

תקציב מאושר: 1,747,000
תקנה תקציבית בתכנית רזרבה כללית (תחת תחום רזרבה בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תקציב רזרבה מיועדת הוא ₪2,747,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,747,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-רזרבה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?