דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2002 תקציב רזרבה כללית הוא ₪8,622,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪244,000
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪29,547,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪80,000 (32.79%)
  • רכש וקניות: ₪164,000 (67.21%)
תחת סעיף זה מוקצים 26.5 תקני כח אדם , ובנוסף 79 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2002.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?