דלג לתוכן עיקרי
04.03.13.03

עובדים לפי חוזה 3 שנים

תקציב מאושר: 1,174,000
תקנה תקציבית בתכנית סקר חברתי (תחת תחום סטטיסטיקה ממלכתית בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תקציב עובדים לפי חוזה 3 שנים הוא ₪990,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,174,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
תחת סעיף זה מוקצים 106 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?