דלג לתוכן עיקרי
04.03.11.11

שכר עידוד

תקציב מאושר: 357,000
תקנה תקציבית בתכנית סקר משקי בית (תחת תחום סטטיסטיקה ממלכתית בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2007 תקציב שכר עידוד הוא ₪557,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪357,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪262,914
תקציב זה פעיל בין השנים: 1998 - 2007.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)