דלג לתוכן עיקרי
04.03.06.13

השתתפויות גורמי חוץ בסקר

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית סקר פיאאק-תעסוקת (תחת תחום סטטיסטיקה ממלכתית בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב השתתפויות גורמי חוץ בסקר לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?