דלג לתוכן עיקרי
04.03.04.82

ציוד למערך מחשוב

תקציב מאושר: 100,000
תקנה תקציבית בתכנית מפקד אוכלוסין 1994 (תחת תחום סטטיסטיקה ממלכתית בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב ציוד למערך מחשוב לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪100,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?