דלג לתוכן עיקרי
04.03.03.50

הדרכה השתלמות וספריה

תקציב מאושר: 1,794,000
תקנה תקציבית בתכנית אמרכלות (תחת תחום סטטיסטיקה ממלכתית בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב הדרכה השתלמות וספריה הוא ₪1,274,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,794,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪991,070
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)