דלג לתוכן עיקרי
04.02.79

לשכת השר איתן כבל

תקציב מאושר: 914,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום ראשות הממשלה בסעיף משרד ראש הממשלה.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2006 תקציב לשכת השר איתן כבל לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪914,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪545,000 (59.63%)
  • רכש וקניות: ₪369,000 (40.37%)

הביצוע בשנת 2005 עמד על ₪315,681
תקציב זה פעיל בין השנים: 2005 - 2006.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?