דלג לתוכן עיקרי
04.02.78

לשכת השר יעקב אדרי

תקציב מאושר: 1,357,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום ראשות הממשלה בסעיף משרד ראש הממשלה.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2006 תקציב לשכת השר יעקב אדרי הוא ₪1,618,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,357,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪991,000 (73.03%)
  • רכש וקניות: ₪325,000 (23.95%)

הביצוע בשנת 2005 עמד על ₪1,379,237
תחת סעיף זה מוקצים 72 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2005 - 2006.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?