דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

לשכת השר נתן שרנסקי

04.02.77

13,017,000
בשנת 2004 תקציב לשכת השר נתן שרנסקי הוא ₪8,080,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪13,017,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪2,900,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪15,917,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪350,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪3,311,000 (20.8%)
  • תמיכות והעברות: ₪4,610,000 (28.96%)
  • רכש וקניות: ₪7,927,000 (49.8%)

הביצוע בשנת 2003 עמד על ₪46,228,029
תחת סעיף זה מוקצים 192 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2003 - 2004.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?