דלג לתוכן עיקרי
04.02.70.16

שכירת דיור וארנונה

תקציב מאושר: 250,000
תקנה תקציבית בתכנית לשכות שרים בלי תיק (תחת תחום ראשות הממשלה בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2002 תקציב שכירת דיור וארנונה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪250,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?