דלג לתוכן עיקרי
04.02.69.17

עבודת בלתי צמיתה

תקציב מאושר: 180,000
תקנה תקציבית בתכנית תוכנית פיתוח ישובי (תחת תחום ראשות הממשלה בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2007 תקציב עבודת בלתי צמיתה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪180,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?