דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות ברשות לקידום מעמד האשה

04.02.69.10

2,010,000
בשנת 2011 תקציב השתתפות ברשות לקידום מעמד האשה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,010,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2006 - 2011.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)