דלג לתוכן עיקרי
04.02.68.05

סטודנטים

תקציב מאושר: 26,000
תקנה תקציבית בתכנית המטה להסדרת התיישבות (תחת תחום ראשות הממשלה בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב סטודנטים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪26,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?