דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2001 תקציב עב"צ לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪167,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
תחת סעיף זה מוקצים 24 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?