דלג לתוכן עיקרי
04.02.67

לשכת שר בלי תיק - דן

תקציב מאושר: 545,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום ראשות הממשלה בסעיף משרד ראש הממשלה.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2003 תקציב לשכת שר בלי תיק - דן הוא ₪1,360,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪545,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪453,000 (83.12%)
  • רכש וקניות: ₪92,000 (16.88%)

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪105,000
תחת סעיף זה מוקצים 72 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2003.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?