דלג לתוכן עיקרי
04.02.65

לשכת שר בלי תיק - סלאח

תקציב מאושר: 1,723,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום ראשות הממשלה בסעיף משרד ראש הממשלה.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2002 תקציב לשכת שר בלי תיק - סלאח הוא ₪1,455,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,723,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪866,000 (50.26%)
  • רכש וקניות: ₪671,000 (38.94%)

הביצוע בשנת 2001 עמד על ₪1,906,054
תחת סעיף זה מוקצים 72 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2002.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?