דלג לתוכן עיקרי
04.02.64.10

אחזקת רכב ממשלתי

תקציב מאושר: 31,000
תקנה תקציבית בתכנית לשכת שר בלי תיק - שמואל (תחת תחום ראשות הממשלה בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2002 תקציב אחזקת רכב ממשלתי הוא ₪73,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪31,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2001 עמד על ₪30,074
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2002.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)