דלג לתוכן עיקרי
04.02.64.01

עב"צ

תקציב מאושר: 301,000
תקנה תקציבית בתכנית לשכת שר בלי תיק - שמואל (תחת תחום ראשות הממשלה בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2002 תקציב עב"צ הוא ₪516,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪301,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2001 עמד על ₪839,254
תחת סעיף זה מוקצים 72 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2002.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)