דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1998 תקציב השתתפות אפוטרופוס לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-7,500,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 1997 עמד על ₪-3,000,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 1998.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)