דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2000 תקציב מינהלת שיחות שלום לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪7,969,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪200,000 (2.51%)
  • רכש וקניות: ₪7,249,000 (90.96%)
תחת סעיף זה מוקצים 84 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?