דלג לתוכן עיקרי
04.02.28.02

חינוך יהודי ציוני בתפוצות

תקציב מאושר: 20,000,000
תקנה תקציבית בתכנית חינוך יהודי בתפוצות (תחת תחום ראשות הממשלה בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב חינוך יהודי ציוני בתפוצות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪20,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תשלומי העברה סוציאליים.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?