דלג לתוכן עיקרי
04.02.25.04

השתתפות במרכז הסברה

תקציב מאושר: 48,000
תקנה תקציבית בתכנית חטיבת חברה (תחת תחום ראשות הממשלה בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב השתתפות במרכז הסברה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪48,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2000 עמד על ₪327,730
תקציב זה פעיל בין השנים: 2000 - 2003.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)