דלג לתוכן עיקרי
04.02.24.17

שכירת דיור

תקציב מאושר: 240,000
תקנה תקציבית בתכנית לשכת השר מלכיאור (תחת תחום ראשות הממשלה בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1999 תקציב שכירת דיור לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪240,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?