דלג לתוכן עיקרי
04.02.19.22

שכירות - בית רוה"מ

תקציב מאושר: 147,000
תקנה תקציבית בתכנית אמרכלות ראשות הממשלה (תחת תחום ראשות הממשלה בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב שכירות - בית רוה"מ לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪147,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?