דלג לתוכן עיקרי
04.02.18

לשכת סגן השר מיכאל איתן

תקציב מאושר: 461,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום ראשות הממשלה בסעיף משרד ראש הממשלה.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 1999 תקציב לשכת סגן השר מיכאל איתן הוא ₪1,046,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪461,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪311,000 (67.46%)
  • רכש וקניות: ₪134,000 (29.07%)
תחת סעיף זה מוקצים 60 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?