דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2012 תקציב ראשות הממשלה הוא ₪377,514,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪723,902,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪30,266,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪754,168,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪800,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪193,245,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪94,050,000 (12.47%)
  • תמיכות והעברות: ₪192,205,000 (25.49%)
  • רכש וקניות: ₪453,431,000 (60.12%)

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪406,886,806
תחת סעיף זה מוקצים 29 תקני כח אדם , ובנוסף 2,622 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?