דלג לתוכן עיקרי
04.01.98.02

השתת' אפוטרופוס

תקציב מאושר: -90,000
תקנה תקציבית בתכנית סיוע נפגעות תקיפה מינית (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2006 תקציב השתת' אפוטרופוס לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-90,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2005 - 2006.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)