דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2001 תקציב השתתפות האפוטרופוס לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-297,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2000 עמד על ₪-362,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2001.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)