דלג לתוכן עיקרי
04.01.78.04

הרשות למלחמה בסמים - תפעול 3 קהילות טיפוליות

תקציב מאושר: 3,000,000
תקנה תקציבית בתכנית הרשות למלחמה בסמים (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2001 תקציב הרשות למלחמה בסמים - תפעול 3 קהילות טיפוליות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪3,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 1998 עמד על ₪12,873,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2001.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)